Vem är jag?

Jag lägger oerhört mycket tid på att uppleva människor, situationer, och livet.

Jag tror att ju mer tid och energi du lägger på att utveckla dina styrkor, och förebygga konsekvenser av dagens stressiga liv, desto bättre kommer du att må.


Jag föddes i Tjeckien för 39 år sedan. Numera är jag bosatt i Malmö. Jag älskar staden och alla dess färgrika invånare. Jag älskar Skåne och skånskt landskap. Jag älskar Sverige. Allt från naturen och folket till språket och tystnaden vid havet.


Jag har ägnat mig åt psykologi, kommunikation och personlig utveckling sedan jag började plugga på universitet i 1997. Under tidens gång har jag klarat grundläggande och fördjupande studier och ett antal kurser.


Såklart läser jag vidare. Fokus i min praktik ligger på mindfulness i kroppen och rörelse, medkänsla och självmedkänsla. Jag tror verkligen att din kropp har alla svar du behöver.


Sedan några år tillbaka har jag coachat grupper och individer på alla nivåer inklusive ledningsgrupper och internationella team i syfte att bl. a. utveckla deras innovativa tänkande och möjliggöra det för dem att frigöra sig från gamla tanke- och beteendemönster.


Jag har jobbat en hel del med terapeutiskt skrivande och som en Highly Sensitive Person har jag en bra uppfattning av det som gäller denna personlighet.


För de nyfikna finns mer om mina erfarenheter på den här sidan.


Översikt över mina tjänster kan du läsa i den här sektionen.


Petr Chadraba